Intro  

Filtre bruges til at samle signalerne fra de forskellige antenner.

Fordelere bruges til at fordele signalet til flere fjernsyn/radioer.